Saturday, 16 February, 2019
options Home  options Post Ad  options Post Event
U.S.A. / California / Events
North America MaiLa Free Classifieds Post# E3322

2017Jan01

Ung thư tưởng là ... nhiệt miệng (Kuhbach)


Posted on: Sunday, 15 July, 2018  06:35
Updated On: Tuesday, 28 August, 2018  22:28
Expires On: Monday, 15 July, 2019  06:35
Reply to: (Not Shown)


Anh Hùng, 35 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, bị nhiệt miệng gần 2 năm. Thời gian đầu khoảng vài tháng anh bị nhiệt miệng một lần nhưng sau khoảng cách giữa các lần bị cứ rút ngắn dần và vết loét cũng lâu khỏi hơn.
24717
North America Maila Free Classifieds
Copyright © 2007 - 2019 MaiLa Free Classifieds (North America). All Rights Reserved.
Terms of Use Privacy Policy         We bring good services to life.